thumbnail-small-jp-tvgame Dec22

Tags

Related Posts

Share This

遊戲機中都有黃金屋喔~

遊戲機錢箱 (TV Game Piggy Bank)

細個果時打機成日俾呀媽鬧我無用,鬧我打機打到無晒的錢,第時除非打機打到盲o左,如果唔係唔使旨意有錢淨。好彩小第今時今日仲睇到野,不過依然愛打機,今日為大家介紹遊戲機錢箱,如果我小朋友時期有呢個發明,我諗我會儲到唔少錢o架。

下面呢個遊戲機做到好似街機咁,都係要入o左錢先可以玩o架。咁無錢就無得玩,如果小朋友做完功課,考試考得好,可以俾佢o地玩幾次,又可以儲錢,真係一擧三得。

我諗有o左呢個錢箱,用o黎教小朋友養成儲錢o既習慣一定容易好多啦。

有興趣訂購,可以以私人回應留下資料:

1. 姓名、電郵及電話以便聯絡

或者可以直接電郵給我們訂購

bid@momentime.com